Általános szerződési feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://gondanikolett.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. május 13-tól visszavonásig. Gonda Nikolett fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Gonda Nikolett. Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Gonda Nikolett. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatgyűjtés

Gonda Nikolett tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap “Kapcsolat” nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges. Gonda Nikolett ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, használja fel. 

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. 

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Gonda Nikolett nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. A látogató saját maga felelős minden linkre kattintásért. Gonda Nikolett kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az látogatónak.

Adatvédelmi hatósági eljárás

​Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
Honlap: https://www.naih.hu